Нові правила гри для ТОВ

Нові правила гри для товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю

автор - Гордієнко О.В.

16 червня 2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – «Закон про ТОВ»). Нового змісту набули правовідносини щодо створення та діяльності ТОВ (з Цивільного кодексу України повністю виключено підрозділ 4 § 1 глави 8 "4. Товариство з обмеженою відповідальністю").

Віднині кількість учасників ТОВ законом не обмежується (раніше максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальність не могла становити більше 100 осіб).

Скорочено строк, протягом якого учасник має повністю сплатити свою частку в статутному капіталі товариства. За новими правилами, кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом (раніше цей строк був удвічі довший та становив один рік). Проте, Закон про ТОВ дозволяє учасникам цей строк змінити самостійно (як збільшити, так і зменшити), або взагалі виключити його. Для цього потрібне їх одностайне голосування та відповідні зміни до статуту.

Із набуттям чинності нового Закону про ТОВ, перестають діяти обмеження, згідно яких було заборонено звільняти учасників від обов'язку вносити вклад до статутного капіталу шляхом зарахування вимог до товариства. Скасування цього обмеження надає нових можливостей товариствам реструктурувати боргові зобов'язання та відновлювати платоспроможність.

Деталізовані правила виходу учасників з товариства. Зокрема, учасник, частка якого в статутному капіталі не перевищує 50% може вийти з товариства в будь-який час без згоди інших учасників (якщо частка становить 50% чи більше, то такий учасник зможе вийти лише за згодою інших учасників). Законом прямо заборонено виходити з товариства учаснику, якщо внаслідок цього у товаристві не залишиться учасників (ТОВ з одним учасником).

Закон про ТОВ, зокрема, вносить зміни до кола осіб, що мають право звертатися до державного реєстратора (нотаріуса) для вчинення тих чи інших реєстраційних дій відносно товариства. Засновники - подають документи для державної реєстрації створення товариства. Товариство - подає документи реєстратору при визначенні розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників, при виключенні учасника з товариства, а також в інших випадках внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При вступі до товариства у разі смерті чи ліквідації учасника документи подають його спадкоємці чи правонаступники. Якщо учасник виходить з товариства, до реєстратора звертаються його правонаступники/спадкоємці або учасник, який виходить з товариства.